OSNIVAČ

Općinsko vijeće Općine Novo Sarajevo na 38. sjednici održanoj dana 25.02.2016. godine donijelo je Odluku o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo.

Od strane osnivača Općine Novo Sarajevo, trenutno su preduzeću na upravljanje ustupljeni Sportska dvorana Novo Sarajevo i pomoćni teren Grbavica.

NAŠA MISIJA

Preduzeće treba da ispuni potrebe stanovništva Općine u oblasti odgoja  i obrazovanja, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu. Posebno mjesto zauzimaju sportski centri, poput dvorane Novo Sarajevo na Grbavici, koja pružanjem usluga na tržištu omogućava bavljenje različitim modalitetima sportskih aktivnosti (sportsko obrazovanje, takmičarski sport, rekreativni sport, školski sport) i za različite kategorije korisnika (djeca, omladina, odrasli, osobe sa posebnim potrebama) kao i za organizovanje kulturnih i sajamskih sadržaja.

NAŠ TIM

Ramić Mirza

Direktor

Od aprila 2017. godine na mjesto direktora JP „ONSA“ d.o.o. Sarajevo imenovan je Mirza Ramić, rođen  u Sarajevu 1975. godine. Na Fakutetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu 2000. godine završava Višu trenersku školu, za višeg sportskog trenera, a 2004. godine završav dodiplomski studij i stiče naziv profesor sporta i tjelesnog odgoja.

PROČITAJTE VIŠE

Marko Marković

Izvršni direktor

Od tada je taj i taj,,,,kratka biografija, kratka opus, CV… godine, direktro preduzeća je Mirza Ramić….. kratka biografija, kratka opus, CV… godine, direktro preduzeća je Mirza Ramić….. kratka biografija, kratka opus, CV… godine, direktro preduzeća je Mirza Ramić….. kratka biografija, kratka opus, CV…

Mujo Mujić

Tehničko održavanje opreme

kratka biografija, kratka opus, CV… godine, direktro preduzeća je Mirza Ramić….. kratka biografija, kratka opus, CV… godine, direktro preduzeća je Mirza Ramić….. kratka biografija, kratka opus, CV… godine, direktro preduzeća je Mirza Ramić….. kratka biografija, kratka opus, CV..