OSNIVAČ

Općinsko vijeće Općine Novo Sarajevo na 38. sjednici održanoj dana 25.02.2016. godine donijelo je Odluku o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo.

Od strane osnivača Općine Novo Sarajevo, trenutno su preduzeću na upravljanje ustupljeni Sportska dvorana Novo Sarajevo i pomoćni teren Grbavica.

NAŠA MISIJA

Preduzeće treba da ispuni potrebe stanovništva Općine u oblasti odgoja  i obrazovanja, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu. Posebno mjesto zauzimaju sportski centri, poput dvorane Novo Sarajevo na Grbavici, koja pružanjem usluga na tržištu omogućava bavljenje različitim modalitetima sportskih aktivnosti (sportsko obrazovanje, takmičarski sport, rekreativni sport, školski sport) i za različite kategorije korisnika (djeca, omladina, odrasli, osobe sa posebnim potrebama) kao i za organizovanje kulturnih i sajamskih sadržaja.

NAŠ TIM

Ramić Mirza

Direktor

Od aprila 2017. godine na mjesto direktora JP „ONSA“ d.o.o. Sarajevo imenovan je Mirza Ramić, rođen…

PROČITAJTE VIŠE

finansije

Azra Babović

Služba za ekonomske poslove

Azra Babović je diplomirani ekonomista, Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove

Computer service and assistance concept with a golden work tool icon on a laptop keyboard 3D illustration.

Tehnička služba:

◊ Jasmina Smajlagić
◊ Hasan Nezirević
◊ Admir Tahirović