Plan javnih nabavki roba, usluga i radova za 2024. godinu

Plan javnih nabavki roba, usluga i radova za 2024. godinu sa izmjenama i dopunama

 

POSTUPCI (odluke i rješenja o ishodu postupka):

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN 76 – Mašine za kosidbu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN 74 – Mašine za pomoćni teren

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN 13 – Goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN 45 – Usluge fizičke zaštite

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN 75 – Čistilice za snijeg i ralice

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN 97 – Mašina za čišćenje dvorane

Rješenje o usvajanju žalbe i ponovnoj ocjeni ponuda za JN 97 – Mašina za čišćenje dvorane

Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN 97 nakon ponovnog postupka – Mašina za čišćenje dvorane

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN 71 – Popravke i održavanje dvorane i pomoćnih objekata

Odluka o poništenju postupka JN 4 – Motor za garažna vrata

 

POSTUPCI (odluke o pokretanju postupka):

Odluka o pokretanju postupka JN 13 – Goriva

Odluka o pokretanju postupka JN 45 – Usluge fizičke zaštite

Odluka o pokretanju postupka JN 16 – Radna odjeća i HTZ oprema

Odluka o pokretanju postupka JN 18 – Elektromaterijal

Odluka o pokretanju postupka JN 29 – Zastave i jarboli

Odluka o pokretanju postupka JN 68 – Najam rampi i naplatnog sistema G3

Odluka o pokretanju postupka JN 4 – Motor za garažna vrata

Odluka o pokretanju postupka JN 71 – Popravke i održavanje dvorane i pomoćnih objekata

 

POSTUPCI (saglasnosti):

Saglasnost za pokretanje postupka JN 2 – Armstrong ploče

Saglasnost za pokretanje postupka JN 6 – Spremnik za prenos novca

Saglasnost za pokretanje postupka JN 9 – Kancelarijski materijal

Saglasnost za pokretanje postupka JN 27 – Industrijska sol

Saglasnost za pokretanje postupka JN 77 – Prozori i stakla

Saglasnost za pokretanje postupka JN 51 – Usluge dezinfekcije

Saglasnost za pokretanje postupka JN 43 – Održavanje parking sistema G3

Saglasnost za pokretanje postupka JN 78 – Usluge periodične revizije

Saglasnost za pokretanje postupka JN 37 – Kompjuterska i video oprema

Saglasnost za pokretanje postupka JN 14 – Higijenske potrepštine

Saglasnost za pokretanje postupka JN 68 – Usluge savjetovanja

Saglasnost za pokretanje postupka JN 14 – Higijenske potrepštine

Saglasnost za pokretanje postupka JN 77 – Prozori i stakla

Saglasnost za pokretanje postupka JN 14 – Higijenske potrepštine

Saglasnost za pokretanje postupka JN 19 – Sitni alat i potrošni materijal

Saglasnost za pokretanje postupka JN 44 – Interventni servis sistema Designa

Saglasnost za pokretanje postupka JN 76 – Održavanje panik rasvjete

Saglasnost za pokretanje postupka JN 75 – Pregled i održavanje agregata

Saglasnost za pokretanje postupka JN 74 – Rezervni dijelovi za parking sistem Designa

Saglasnost za pokretanje postupka JN 73 – Kancelarijski namještaj

Saglasnost za pokretanje postupka JN 65 – Usluge savjetovanja

Saglasnost za pokretanje postupka JN 46 – Usluge telefona i interneta

Saglasnost za pokretanje postupka JN 42 – Računovodstvene usluge

Saglasnost za pokretanje postupka JN 9 – Kancelarijski materijal

Saglasnost za pokretanje postupka JN 5 – PVC platno za krov

Saglasnost za pokretanje postupka JN 1 – Termostat za pomoćni teren

Saglasnost za pokretanje postupka JN 3 – Samoljepljiva traka

Saglasnost za pokretanje postupka JN 73 – Kancelarijski namještaj

Saglasnost za pokretanje postupka JN 9 – Kancelarijski materijal