Plan javnih nabavki roba, usluga i radova za 2024. godinu

 

POSTUPCI (saglasnosti i odluke):

Saglasnost za pokretanje postupka JN 2 – Armstrong ploče

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN 76 – Mašine za kosidbu

Saglasnost za pokretanje postupka JN 6 – Spremnik za prenos novca

Saglasnost za pokretanje postupka JN 9 – Kancelarijski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN 74 – Mašine za pomoćni teren

Saglasnost za pokretanje postupka JN 27 – Industrijska sol

Saglasnost za pokretanje postupka JN 7 – Granulat za umjetnu travu