JP ONSA

JP ONSA d.o.o. je sastavljeno iz više organizacijskih jedinica različitih djelatnosti i namjena. Preduzeće treba da ispuni potrebe stanovništva Općine Novo Sarajevo u oblasti odgoja i obrazovanja, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu, ali i drugih dodijeljenih oblasti. 

 

Preduzeće upravlja i ostalim objektima u vlasništvu Općine Novo Sarajevo, koje su mu dodijeljene Odlukom OV Novo Sarajevo. U narednom periodu, JP ONSA d.o.o. će preuzeti upravljanje svim objektima koji su u vlasništvu Općine Novo Sarajevo.

 

Posebno mjesto zauzimaju sportski centri koji pružanjem usluga omogućavaju da se građanima obezbjede uslovi za bavljenje različitim sportskim aktivnostima i za različite kategorije korisnika, kao i za organizovanje kulturnih i sajamskih sadržaja.

Osnivač preduzeća

Općinsko vijeće Općine Novo Sarajevo na 38. sjednici održanoj dana 25.02.2016. godine donijelo je Odluku o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo. 

Streljaštvo za rekreativce

OBAVEZNA REZERVACIJA

Svaki radni dan od 8:30 – 15:30h

STONI TENIS ZA REKREATIVCE

OBAVEZNA REZERVACIJA

Svaki radni dan od 8:30 – 15:30h

Proslave rođendana

OBAVEZNA REZERVACIJA

Svaki radni dan od 8:30 – 15:30h

Vikendom i izvan radnog vremena rezervacija na telefon: 061 667 015

NAŠI KLIJENTI

PROJEKTI