O NAMA

Općinsko vijeće Općine Novo Sarajevo na 38. sjednici održanoj dana 25.02.2016. godine donijelo je Odluku o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo ”ONSA” d.o.o. Od strane osnivača Općine Novo Sarajevo, trenutno su Preduzeću na upravljanje ustupljeni Sportska dvorana ”Goran Čengić”, Pomoćni teren sa umjetnom travom na Grbavici i Parking na Vilsonovom šetalištu.

NAŠA MISIJA

Preduzeće treba da ispuni potrebe stanovništva Općine u oblasti odgoja i obrazovanja, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu. Posebno mjesto zauzimaju sportski centri, poput dvorane Novo Sarajevo na Grbavici, koja pružanjem usluga na tržištu omogućava bavljenje različitim modalitetima sportskih aktivnosti (sportsko obrazovanje, takmičarski sport, rekreativni sport, školski sport) i za različite kategorije korisnika (djeca, omladina, odrasli, osobe sa posebnim potrebama) kao i za organizovanje kulturnih i sajamskih sadržaja.

NAŠ TIM

Anel Tahirbegović

Direktor

Nijaz Đozo

Koordinator

Nijaz Spahić

Koordinator