Javna nabavka – Preventivni i interventni servis parking menadžment sistema proizvođača ‘Designa’, Njemačka

Datum objave: 23.12.2020.godine
Javna nabavka – “Preventivni i interventni servis parking menadžment sistema proizvođača Designa – Njemačka sa uključenim isporukama rezervnih dijelova i kartica”:

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA