Tekst Ponovnog Javnog oglasa za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u objektima kojima upravlja JP ”ONSA” d.o.o. Sarajevo od 18.12.2023. godine.

Obrazac za prijavu na Javni oglas za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostorija.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu ”Oslobođenje”.

 

 

Zaključak Komisije o dodjeli u zakup poslovnih prostorija po Javnom oglasu od 04.12.2023. godine.

Rok za prigovor po Zaključku komisije je 8 (osam) dana od 18.12.2023. godine. Prigovor se podnosi Direktoru Preduzeća pisanim putem.

 

 

OBAVJEŠTENJE O JAVNOM OTVARANJU ponuda po Javnom oglasu za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u objektima u kojima upravlja JP ”ONSA” d.o.o. Sarajevo

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u ponedjeljak 18.12.2023. godine u 11:00 h u Konferencijskoj sali na I spratu, Zvornička 23.

 

 

Tekst Javnog oglasa za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u objektima kojima upravlja
JP ”ONSA” d.o.o. Sarajevo od 04.12.2023. godine.

Obrazac za prijavu na Javni oglas za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostorija.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu ”Oslobođenje”.