OSNIVAČ

Općinsko vijeće Općine Novo Sarajevo na 38. sjednici održanoj dana 25.02.2016. godine donijelo je Odluku o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo.

Od strane osnivača Općine Novo Sarajevo, trenutno su preduzeću na upravljanje ustupljeni Sportska dvorana Novo Sarajevo i pomoćni teren Grbavica.

NAŠA MISIJA

Preduzeće treba da ispuni potrebe stanovništva Općine u oblasti odgoja  i obrazovanja, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu. Posebno mjesto zauzimaju sportski centri, poput dvorane Novo Sarajevo na Grbavici, koja pružanjem usluga na tržištu omogućava bavljenje različitim modalitetima sportskih aktivnosti (sportsko obrazovanje, takmičarski sport, rekreativni sport, školski sport) i za različite kategorije korisnika (djeca, omladina, odrasli, osobe sa posebnim potrebama) kao i za organizovanje kulturnih i sajamskih sadržaja.

NAŠ TIM

Nijaz Đozo

v.d. DIREKTOR
Nijaz Đozo je magistar menadžmenta u sportu. Magistrirao je na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu.

finansije

 

Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove

Computer service and assistance concept with a golden work tool icon on a laptop keyboard 3D illustration.

Tehnička služba:

◊ Jasmina Smajlagić
◊ Haris Milavica
◊ Matej Šutalo
◊ Nedim Džemidžić
◊ Davud Kukić