Još jedno priznanje J.P. ONSA d.o.o – Certifikat bonitetne izvrsnosti

J.P. ONSA d.o.o. nastavlja dobijati priznanja za kvalitetan i uspješan dosadašnji rad. Tako je kvalitet naše firme, a na osnovu jasnih pokazatelja iz bilansa stanja i uspjeha iz proteklih godina, prepoznala i agencija CompanyWall koja je našem preduzeću dodijelila Certifikat bonitetne izvrsnosti.

“Kao nosilac certifkata bonitetne izvrsnosti nalazite se među najkonkurentnijim bosanskohercegovačkim firmama, a rezultati vašeg rada u prethodnih godinu dana određuju kriterije i standarde poslovanja ostalim firmama u Bosni i Hercegovini.” navedeno je u pismu agencije CompanyWall.