JP ‘ONSA’ doo nastavlja rad u punom kapacitetu

Poštovani korisnici naših usluga, na osnovu nove naredbe Federalnog štaba civilne zaštite, svi resursi JP “ONSA” doo Sarajevo su ponovo u punom kapacitetu stavljeni na raspolaganje svojim korisnicima.

Napomena: dalje korištenje naših usluga bit će u skladu sa preporukama nadležnih institucija, a sve u interesu zaštite svih nas.