Mirza Ramić za Poslovne novine: Postavili smo dobre temelje za ozbiljnije ulaganje u oblast sporta

JP “ONSA” d.o.o. Sarajevo je kompanija koja se našla među 16% kompanija u BiH koje imaju visoku ocjenu boniteta a koja se dodjeljuje na osnovu proračuna više faktora u poslovanju te nakon detaljnih finansijskih analiza. Ocjena boniteta govori o kredibilnom poslovanju kompanije i ugledu njenih zaposlenih. Sve kompanije teže da budu siguran, poželjan i pouzdan partner na tržištu što podrazumijeva ispunjenje strogih finansijskih kriterija koje je JP “ONSA” ostvarilo. Kroz projekt “Pouzdanost 2020” Poslovne novine ističu priču o stabilnosti, natprosječnosti, etici, moralu, profesionalizmu i lojalnosti privrednih subjekata sa visokom ocjenom boniteta kao što je naše preduzeće. Iz tog razloga, Poslovne novine su uradile intervju sa direktorom Mirzom Ramićem koji prenosimo u cijelosti.


“Kroz naše projekte i ostale aktivnosti preduzeća, učešće je do sada uzelo oko 3.000 djece i omladine, a sve to je bilo u potpunosti besplatno za učesnike”, kazao je direktor JP „ONSA“ Mirza Ramić.

Javno preduzeće “ONSA” d.o.o. Sarajevo (Javno preduzeće za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo) osnovano je početkom 2016. godine, kada se i krenulo sa sa procesom donošenja svih potrebnih pravnih akata, imenovanjem direktora, otvaranjem računa, ulaskom u fiskalni sistem.., kako bi preduzeće moglo početi sa radom u 2017. godini.

Unapređenje zdravlja

Osnovna djelatnost preduzeća, kako je za Poslovne novine kazao Mirza Ramić, direktor preduzeća, je održavanje i upravljanje sportskih objekata, objekata kulture i ostalih sadržaja, usluge iznajmljivanja prostora i opreme, kao i pružanje usluga u organizaciji sportsko-rekreativne, takmičarske, kulturno-zabavne djelatnosti građanima i pravnim licima, iznajmljivanje prostora, opreme i pružanja usluga u organizaciji kongresa, simpozijuma, svjetovanja, seminara i sl. kao i pružanje usluga iznajmljivanja prostora u garaži, parking prostora i ostalih usluga registrovanih djelatnosti. Ovo preduzeće ima i ponudu sadržaja za sportske i rekreativne aktivnosti, ponudu sadržaja iz kulture, a bavi se i iznajmljivanjem poslovnih prostora i parkinga.

„JP “ONSA” je institucija koja aktivno učestvuje u naporima društvene zajednice za kvalitetnim osmišljavanjem slobodnog vremena djece, mladih kao i građana Općine Novo Sarajevo, u neposrednoj saradnji sa drugim društvenim institucijama, školama, nevladinim i humanitarnim organizacijama, medijima, javnim, sportskim i naučnim radnicima i sportskim klubovima. Kroz segmente sportskog i obrazovnog djelovanja, preferira se rad sa djecom i mladima. Također, u saradnji sa određenim udruženjima, obezbijedili smo aktivnosti za osobe treće životne dobi, te na taj način pokušavamo osigurati našim najstarijim sugrađanima kvalitetnije i sadržajnije ‘zlatno doba’“, kazao je Ramić.

 

Neki od projekata na kojima su do sada radili su unapređenje zdravlja kroz sportsko rekreativne aktivnosti, s ciljem da se naglasi značaj bavljenja sportskim aktivnostima za zdrav život i razvoj djeteta a samim time i zdravu odraslu dob, zatim prevencija nogometnog huliganstva i nereda na sportskim terenima, čiji je cilj bio ukazati na posljedice i štetnost hulaganizma kao negativne društvene pojave, te edukacija navijača i polaznika osnovnih škola o huliganizmu kao negativnoj i neprihvatljivoj pojavi u društvu. Organizovali su i škole streljaštva i rukometa, s ciljem da mlade što više angažuju u sportske aktivnosti.

„Ono što bih posebno istakao od kada je preduzeće osnovano jeste podatak da je kroz naše projekte i ostale aktivnosti preduzeća, učešće uzelo oko 3.000 djece i omladine, uz napomenu da je sve bilo u potpunosti besplatno za učesnike. Također, s ponosom želimo naglasiti saradnju sa udruženjem u afirmaciji i radu sa pripadnicima starije životne dobi, gdje već dvije godine sprovodimo različite aktivnosti koje su također besplatne za učesnike“, istakao je Ramić.

Vrlo brzo nakon osnivanja preduzeća uspjeli su postati stalni domaćini za određeni broj sportskih kolektiva od kojih treba istaći košarkaški klub SPARS REALWAY, aktuelnom seniorskom osvajaču Kupa BiH i aktuelnim prvacima u svim uzrasnim kategorijama u BiH. Također, na pomoćnom terenu sa plastičnom travom Grbavica treniraju i takmiče se sve uzrasne kategorije FK Željezničar najtrofejnijeg nogometnog kluba Bosne i Hercegovine.

„ Nažalost, situacija koja je nastala kao uzrok pandemije koronavirusa itekako je negativno uticala na poslovanje preduzeća. Naime, početkom marta ove godine donesena je naredba kriznog štaba o zabrani rada sportskih objekata koja je trajala skoro tri mjeseca. U tom periodu sve aktivnosti su naprasno zaustavljene i za svaki mjesec koji nismo radili, preduzeće je bilježilo gubitak između 65 do 75 posto u odnosu na isti period iz prethodne godine. Nakon što nam je dozvoljen rad, poslovanje preduzeća je i dalje ugroženo zbog činjenice da je ekonomska situacija i dalje izuzetno teška, te da joj se ne nazire kraj.  U prilog tome ide i činjenica da je na snazi zabrana okupljanja preko 30 osoba u zatvorenom prostoru što je dovelo do otkazivanja preko 30 najavljenih sportskih takmičenja i drugih manifestacija koje su donosile znatan prihod preduzeću. Također, nedavna naredba da se zabranjuje organiziranje svih amaterskih/rekreativnih treninga u zatvorenom prostoru dodatno usložnjava i otežava poslovanje preduzeća. Trenutno uspijevamo funkcionisati, jednim dijelom zahvaljujući pomoći osnivača – Općine Novo Sarajevo, kao i od aktivnosti samog preduzeća. Naime, Općinsko vijeće Općine Novo Sarajevo, su prepoznali situaciju u kojoj se našlo preduzeće te su kroz rebalans budžeta Općine Novo Sarajevo obezbijedili određena sredstva za pomoć u poslovanju i daljem radu preduzeća. Također smo uspjeli pored teške situacije nastaviti saradnju sa sportskim klubovima i klijentima koji iznajmljuju poslovne prostore što nam donosi određenu sigurnost u poslovanju“, kazao je Ramić, te dodao kako se trenutno u dvorani odigravaju prvenstvene utakmice košarkaške lige Bosne i Hercegovine.

Brojne su radionice organizovali, s ciljem edukacije mladih, a neke od njih su „Pravilna prehrana djece sportaša“ “Sport za sve”, “Vodič za roditelje”, “10 dana do boljeg zdravlja”, “Otvorena škola fudbala za djevojčice i dječake”, “Ne huliganizmu”, “Reci ne rasizmu”, “Sportom protiv huliganizma i vršnjačkog naslija”…

Planovi

„Do kraja godine u sportskoj dvorani Novo Sarajevo bit će odigrano još nekoliko kola košarkaškog prvenstva BiH, a u najavi imamo održavanje manifestacije Sarajevo Winner – Međunarodna izložba pasa u organizaciji Bosanskog kinološkog saveza. Sportski klubovi (košarkaški, odbojkaški, nogometni) koji se takmiče na raznim nivoima i dalje će koristiti svoje termine za trenažne cikluse, kako u dvorani tako i na pomoćnom terenu sa plastičnom travom. S obzirom na trenutnu situaciju zbog pandemije koronavirusa, u 2021. godinu ulazimo sa velikom neizvjesnošću. Ipak, planiramo nastaviti sa projektima koje smo već nabrojali. Također, imamo u planu i realizaciju novih projekata kao što su “Škola kuglanja” i “Novosarajevske sportske igre” za učenike osnovnih škola. Planiramo unaprijediti raznovrsnost ponude u sportskoj dvorani Novo Sarajevo. Ponuda će se obogatiti kroz puštanje u rad kuglane što će omogućiti bavljenje rekreativnim i profesionalnim kuglanjem. Pored navedenog, pokrenut ćemo jedan od najvećih vanjskih parking prostora na području Općine Novo Sarajevo, koji smo preuzeli od općine na upravljanje i održavanje.”, istakao je Ramić.

Ono što još planiraju jeste nadogradnja unutrašnjeg parking prostora u sklopu dvorane Novo Sarajevo, na način da će ponuditi građanima iznajmljivanje parkinga na mjesečnom nivou. Na taj način bi obezbijedili stabilno finansiranje za realizaciju projektnih aktivnosti, a samim tim i lakše poslovanje preduzeća.

JP “ONSA” je, kako kaže Ramić, u proteklim godinama postavilo dobre temelje u oblasti sporta, ne samo na području Općine Novo Sarajevo nego i šire te na taj način stvorilo realne pretpostavke da se u narednim godinama ozbiljnije može ulagati u ovu oblast. Preduzeće će se u narednim godinama konstantno širiti i to ne samo u oblasti sporta nego i kulture. Postepeno će doći do preuzimanja ostalih objekata koji su u vlasništvu Općine Novo Sarajevo i to: Međunarodni centar za djecu i omladinu, bivši Pionirski centar Boško Buha koji danas nosi naziv Dječija kuća, Memorijalni centar, Centre za zdravo starenje, itd.

„JP “ONSA” će i dalje ići u ostvarenje svojih strateških pravaca, a to su: orijentacija da se uz pomoć osnivača izvršavaju programske aktivnosti iz oblasti organizacije i realizacije sportskih aktivnosti, kulturnih događaja za predškolsku i školsku djecu, povezivanje sa organizacijama i pojedincima zaduženim za brigu o djeci, starijim osobama kao i stvaranje zajedničkih programa aktivnosti za osobe srednje životne dobi, povezivanje sa sportskim organizacijama i klubovima teudruženjima koja se bave kulturom radi ostvarenja uzajamno korisne saradnje, stalna edukacija radi poboljšanja kompetentnosti zaposlenih, poboljšanje kadrovske i kvalifikacione strukture, održavanje preduzeća u okvirima ekonomski stabilnog poslovanja te poboljšanje ekonomičnosti i bolje iskorištenosti postojećih resursa“, zaključio je.

Piše: Minela Pamuk – poslovnenovine.ba