Nastavljene aktivnosti vezane za Projekat ”Sport za sve”

U okviru projekta “Sport za sve” kojeg provodi JP “ONSA” d.o.o. Sarajevo, a koji je finansiran od Općine Novo Sarajevo,
započeto je sa realizacijom sportskih radionica u okviru projektnih aktivnosti iz “Škola streljaštva”, “Škola stonog tenisa”, “Škola samoodbrane” i “Škola futsala”.
Uskorou okviru navedenog Projekta će biti pokrenute i aktivnosti školskih takmičenja dječaka u košarci i djevojčica u odbojci.
U nastavku mali dio fotografija sa navedenih aktivnosti.