Zahtjev za korištenje termina

Obavještavamo vas da je dostupan obrazac Zahtjeva za korištenje termina u sportskoj dvorani i na pomoćnom terenu.

Obrazac je dostupan na web stranici u segmentu Slobodni termini ili putem linka Zahtjev za korištenje termina u sportskoj dvorani i na terenu (jponsa.ba).