OBAVJEŠTENJE Komisije za provođenje postupka prijema u radni odnos

OBAVJEŠTENJE

Komisije za provođenje postupka prijema u radni odnos.

 

 

Obavještavamo vas da je Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u JP “ONSA” d.o.o. Sarajevo, broj: 47/23, od 02.02.2023. godine – Ispravka Javnog oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u JP „ONSA“ d.o.o. Sarajevo broj: 57/23, od 07.02.2023. godine objavljenog dana 07.02.2023. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje”, na web stranicama JU „Služba za zapošljavanje KS” i  JP „ONSA“ d.o.o. Sarajevo, utvrdila termin za polaganje pismenog i usmenog ispita.

 

Pismeni ispit za slijedeća radna mjesta:

 

Radno mjesto broj 1. – Sekretar

 

Radno mjesto broj 2. – Stručni saradnik za pravne poslove

 

Radno mjesto broj 3. – Referent/Administrator računarske mreže

će biti održan dana 06.06.2023. godine u 09:00 sati u KONFERENCIJSKOJ SALI NA I SPRATU U JP „ONSA“ d.o.o. SARAJEVO SA SJEDIŠTEM U ULICI ZVORNIČKA BROJ 23. (SPORTSKA DVORANA „GORAN ČENGIĆ“)  nakon čega će kandidati koji polože pismeni dio ispita pristupiti polaganju usmenog dijela ispita.

Pismeni ispit za slijedeća radna mjesta:

Radno mjesto broj 4. – Pomoćni tehnički radnik

 

Radno mjesto broj 5. – Odgovorno lice Službe unutrašnje zaštite

 

Radno mjesto broj 6. – Radnik na obezbjeđenju

 

Radno mjesto broj 7. – Koordinator za objekte, igrališta i tehnička pitanja

 

će biti održan dana 07.06.2023. godine u 09:00 sati u KONFERENCIJSKOJ SALI NA I SPRATU U JP „ONSA“ d.o.o. SARAJEVO SA SJEDIŠTEM U ULICI ZVORNIČKA BROJ 23 (SPORTSKA DVORANA „GORAN ČENGIĆ“)  nakon čega će kandidati koji polože pismeni dio ispita pristupiti polaganju usmenog dijela ispita.