Obavještenje korisnicima usluga JP “ONSA” d.o.o. Sarajevo

U cilju preventivnog djelovanja, a u skladu sa Naredbom Kriznog štaba KS, ovim putem Vas obavještavamo da Vaše aktivnosti u Sportskoj dvorani ‘Novo Sarajevo’ i pomoćnom terenu uskladite sa navedenom naredbom, a tiču se Vaših trenažnih ciklusa i održavanja ostalih sportskih događaja.

Uprava JP “ONSA” d.o.o. Sarajevo