Odluka o utvrđivanju pitanja za pismeni i usmeni ispit i Liste propisa i literature po Javnom oglasu