Održane aktivnost u okviru dva projekta finansirana od strane Općine Novo Sarajevo

Održane projektne aktivnost u okviru projekata “Unapredjenje zdravih stilova zivota” i “Prevencije nogometnog huliganstva i nereda na sportskim terenima”

Tokom vikenda održane su projektne aktivnosti u okviru dva projekta “Unapredjenje zdravih stilova zivota” i “Prevencija nogometnog huliganstva i nereda na sportskim terenima” kojeg JP “ONSA” d.o.o. sprovodi.

Radionice su edukativnog i rekreativnog karaktera i kao takve služe za promociju zdravog načina života kod djece kao i edukativnog iz polja prevencije huliganstva.

Realizacija ovog projekta podržana je od strane Općine Novo Sarajevo.