Općina Novo Sarajevo i ove godine podržala projekte JP „ONSA“

Načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović i direktor JP “ONSA“ Adnan Karamehmedović potpisali su ugovore o realizaciji projekata „Novosarajevske sportske igre – Sport dostupan svima“, „Škola rukometa“, „Škola streljaštva i kuglanja“, „Prevencija nogometnog huliganstva i nereda na sportskim terenima“ i „Unapređenje zdravih stilova života“ za 2021. godinu.

Radi se o projektima koji imaju za cilj afirmaciju svih pozitivnih aspekata sporta kroz niz aktivnosti, kao i organizaciju sportskih aktivnosti za školsku djecu i djecu s poteškoćama u razvoju.

Sve planirane aktivnosti u okviru nevedenih projekata realizirat će se na pomoćnom terenu sa umjetnom travom i u Sportskoj dvorani „Goran Čengić“, te na prostoru Vilsonovog šetališta. Učešće u sportskim aktivnostima uzet će učenici novosarajevskih osnovnih škola i polaznici sportskih škola sa područja općine Novo Sarajevo.

Navedeni projekti sastavni su dio Integrirane strategije razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine. Za ove namjene Općina Novo Sarajevo u Budžetu za 2021. godinu izdvojila je sredstva u iznosu od 35.000 KM.