Počela realizacija projekta ‘Škola streljaštva’

U streljani Sportske dvorane “Novo Sarajevo”  započele su aktivnosti na realizaciji projekta besplatne škole streljaštva a u kojem učestvuju osnovne škole sa područja općine Novo Sarajevo.

Radionice će se, zbog velike zainteresovanosti polaznika, održavati u večernjim satima u streljani sportske dvorane.

Cilj ove aktivnosti je promocija bavljenja sportom što većeg broja djece i mladih.

Projekat “Škole streljaštva”  realizuje JP „ONSA“ d.o.o.Sarajevo, uz podršku Općine Novo Sarajevo.