Radionice “Unapređenje zdravlja kroz sportsko rekreativne aktivnosti i Prevencija nogometnog huliganstva i nereda na sportskim terenima” u Sportskoj dvorani “Novo Sarajevo”

U Sportskoj dvorani “Novo Sarajevo”, 12. i 13. oktobra ove godine održane su radionice za djecu, a u okviru projekata “Unapređenje zdravlja kroz sportsko rekreativne aktivnosti” i “Prevencija nogometnog huliganstva i nereda na sportskim terenima”.

U radu tih radionica učestvovalo je oko 80 dječaka i djevojčica, učenika od I do V razreda.

Edukaciju i realizaciju aktivnosti vršili su treneri Omladinske škole FK “Željezničar”.

Radionica je nastavak realizacije projekta JP „ONSA“ d.o.o. koji su podržani od Općine Novo Sarajevo.

Termini sljedećih radionica su 19.10. i 20.10. (subota i nedelja) od 18.00 do 19.30 sati.