Sportska dvorana ‘Goran Čengić’: Veliko interesovanje učenika za ‘Školu streljaštva’

U streljani Sportske dvorane “Goran Čengić” sa velikim interesovanjem djece traje besplatna škola streljaštva a u kojoj učestvuju osnovne škole sa područja općine Novo Sarajevo.

Krajem godine očekuje nas i takmičenja svih učesnika projekta, s ciljem sumiranja rezultata i vještina stečenih tokom škole streljaštva.

Projekat “Škole streljaštva” realizuje JP „ONSA“ d.o.o.Sarajevo, uz podršku Općine Novo Sarajevo.