U Sportskoj dvorani “Novo Sarajevo” Udruženje ‘Generacija’ provodi  ‘Preventivno korektivnu gimnastiku’

U dvorani “Novo Sarajevo” na Grbavici Udruženje Generacija provodi  Preventivno korektivnu gimnastiku koju su započeli u Centru za zdravo
starenje prije nekoliko godina. Program je kreiran i prilagođen  osobama treće životne dobi, a usmjeren je na njihov funkcionalni  status lokomotornog aparata.

Sve veći broj građana Sarajeva posvećuje se zdravijem načinu života  kroz fizičke aktivnosti. Među njima je veliki broj osoba treće životne  dobi za koje su fizičke aktivnosti ključne kako bi smanjili zdravstvene tegobe te se osjećali bolje.

“Same vježbe su prilagođene ljudima treće životne dobi i njihovim  psiho-tjelesnim statusima. Izvode se u prostoru slobodnom od duhanskog  dima zimi i na svježem zraku ljeti. Na početku se sprovode teorijska predavanja o samim vježbama, nakon čega počinjemo izvođenjem tih vježbi u praksi. Vježbe traju 45 minuta, a sprovode se u sjedećem i
stojećem položaju. Rade se u grupama, što je od posebne važnosti kod osoba treće životne dobi. Vježbe su sistemskog i redoslijednog karaktera. Sistemskog zato što djeluju na sve sisteme organizma u podsticajnom djelovanju na samu cirkulaciju, metabolizam i rad svih unutrašnjih organa, a redosljedni, jer redom pobuđuju aktivnost svih naših sistema”