Ponovni Javni oglas za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostorija na platou Sportske dvorane ”Goran Čengić”

Tekst Ponovnog Javnog oglasa za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u objektima kojima upravlja JP ”ONSA” d.o.o.o Sarajevo od 18.12.2023. godine

Obrazac za prijavu na Javni oglas za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostorija

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu ”Oslobođenje”.